• SPD2
  • SPD3
  • SPD5
  • SPD6

Boekenpret

  • Wat is Boekenpret? Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Als kinderen plezier krijgen in lezen, heeft dat een positief effect op hun vaardigheid in taal en lezen. Boekenpret wordt door de gemeente Dongeradeel ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen en ter voorkoming van achterstanden. Dit in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Hoe wordt er gewerkt met Boekenpret? In de peuterspeelzaal wordt aan een prentenboekenuitleen gedaan. De bibliotheek zorgt ervoor dat er een collectie prentenboeken op de peuterspeelzaal aanwezig is., Iedere week krijgen de peuters een prentenboek van deze collectie mee, in een speciaal Boekenprettasje, en worden thuis voorgelezen uit het door hen gekozen prentenboek. Dagelijks wordt er door de leidsters voorgelezen volgens de Taallijn (een taalstimuleringsmethode). Daarnaast is er nog het Centrale Prentenboek en bijbehorend speel-ontdekboek. Dit prentenboek wordt ( 3 x per jaar) groepsgewijs geïntroduceerd volgens de Taallijn. Gedurende een aantal weken staat dit boek centraal. De leidster leest voor uit het boek, voert gesprekjes, doet spelletjes, knutselt en zingt. Bij het prentenboek maakt de leidster een speel-ontdektafel met allemaal materiaal die met het prentenboek te maken hebben. Daarna krijgen alle kinderen hetzelfde boek gedurende 2 weken mee naar huis, zodat ouders er thuis ook mee aan de slag kunnen. Ter ondersteuning ontvangen de ouders het speel-ontdekboek dat over het prentenboek gaat. Hierin staan spelletjes, liedjes, kleurplaten , titels van andere prentenboeken over hetzelfde thema en voorleestips. Bij het prentenboek maakt de leidster een verteltafel met materiaal die in het prentenboek naar voren komen. Jaarlijks vindt een bezoek aan de openbare bibliotheek plaats voor zowel de peuters als de ouders.

Meer...

 

Contact

Stichting Peuterspeelzalen
Dongeradeel

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

0519 - 222 765
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Zoeken

Inloggen